Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Chladnější počasí pokračuje, večer se od západu rozprší

Brno v pátek zhaslo světla. I z centra města bylo možné na nebi zahlédnout stovky hvězd

V noci z 9. na 10. dubna 2021 zhasla v Brně na zhruba 3hodiny všechna pouliční světla. Nešlo však v žádném případě o havárii, ale o plánovanou akci. Technické sítě Brno k neobvyklému kroku využily končící nouzový stav, který z důvodu pandemické situace omezoval pohyb osob v nočních hodinách. Důležité je, že během vypnutí veřejného osvětlení a také slavnostního nasvícení památek (od cca 00:15 do cca 03:15) prováděli vědci z VUT v Brně nad městem letecké snímkování, ze kterého vznikne podrobná ortofotomapa. Ta bude sloužit k identifikaci zdrojů nadměrného světla.

Světelné znečištění představuje vážný problém, protože neprospívá volně žijícím živočichům, přírodě a má řadu negativních dopadů na lidské zdraví. Vzniká přímým anebo rozptýleným zářením ze zdrojů umělého osvětlení do horního poloprostoru, odkud druhotným rozptylem putuje i stovky kilometrů do všech stran okolo aglomerací. Velkým problémem je tzv. modrá složka světla, tedy silná emise modré např. u současných bílých LED diod. Tato modrá složka velice negativně ovlivňuje cirkadiální rytmy lidského organizmu a obyvatelům města zasahuje do přirozené regenerace v době spánku. V limitních případech dokonce podporuje rakovinotvorné bujení.

I při vypnutém veřejném osvětlení (na 40 000 lamp) ovšem zůstalo ve městě svítit mnoho nežádoucích zdrojů světla v podobě světelných reklam, osvětlených nákupních center, prosvětlených výloh obchodů a dalších zdrojů, které nejsou v područí města. Bohužel právě tyto zdroje velmi často vyzařovaly převážně modrou složku světla. Naplno se tak ukázalo, že na některých místech bylo světla i bez pouličního osvětlení přebytek: jedna zářící světelná reklama osvětlí i velkou část ulice. V některých částech města ale mohli lidé díky vypnutému osvětlení spatřit mnohem více hvězd než obvykle.

Noční Brno
Křižovatka ulic Táborská, Jamborová, Líšeňská a Bělohorská je zpravidla zalita pouličním světlem. V pátek 9. dubna po půlnoci ovšem byla tato ulice osvětlena jen semaforem a vzdálenými poutači. Na nebi tak byla patrná i otevřená hvězdokupa Jesličky v souhvězdí Raka, zdroj: Pavel Gabzdyl, Hvězdárna a planetárium Brno

Noční Brno
Nová radnice v Brně v samotném centru města při vypnutém pouličním osvětlení. Náměstí osvětlují četné světelné nápisy, zdroj: Pavel Gabzdyl, Hvězdárna a planetárium Brno

Noční Brno
V samotném centru tma nebyla. Ulice prozářily výlohy zavřených obchodů, zdroj: Pavel Gabzdyl, Hvězdárna a planetárium Brno

Noční Brno
Vpravo je panorama před zhasnutím, vlevo po zhasnutí osvětlení provozovaného Technickými sítěmi Brno, zdroj: Pavel Gabzdyl, Hvězdárna a planetárium Brno