Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Čtvrtek bude hlavně v Čechách deštivý a chladný

Počty zaznamenaných hurikánů v Atlantiku narůstají, z části díky kvalitnějším pozorováním

Na přelomu léta a podzimu v Atlantiku každý rok vrcholí hurikánová sezona. V posledních letech se při jejím vyhodnocování často objevují informace o rekordech jak v počtu hurikánů, tak jejich intenzitě. Například předminulá sezona z roku 2020 přinesla 30 pojmenovaných bouří, což bylo nejvíce za dobu pozorování. Rekordů v této sezoně padla celá řada. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že aktivita hurikánů v posledních letech výrazně narůstá a láme rekord za rekordem. Situace je ovšem složitější a vychází ze samotného vyhodnocování hurikánů.

Nyní mají meteorologové informace v reálném čase o každé formující se bouři v Atlantiku. Díky satelitním měřením a i speciálním letadlům lze potom hurikány přesně vyhodnotit a získat o nich kompletní informace. Jenže před pár desítkami let meteorologové měli stěží tak rozsáhlé informace k dispozici. O spoustě hurikánů nad Atlantikem vůbec nevěděli a i při příchodu na pevninu je nedokázali přesně vyhodnotit. Je tak zřejmé, že data o pozorování hurikánů nyní a před například 50 nebo více lety jsou zcela nesrovnatelná. Vědci se tak snaží různými modelovými rekonstrukcemi zodpovědět otázku, jestli v posledních desítkách let hurikánů přibývá nebo ubývá.

Otázku zodpovídá i nedávná studie publikovaná v časopisu Nature.com. Studie využívá klimatického modelování, pomocí kterého rekonstruuje aktivitu hurikánů v Atlantiku v posledních 150 letech a srovnává ji s počtem přímo pozorovaných hurikánů. Výsledky ukazují, že v severním Atlantiku počet hurikánu za posledních 150 let narůstá, ale zdaleka ne tak rychle, jak naznačují přímá pozorování. Celá řada hurikánů dříve nebyla vůbec pozorována nebo byla kvůli nedostatečným datům podhodnocována.

Počet hurikánů
Roční počet hurikánů (v dolním grafu jen těch nejsilnějších, tzv. major) v Atlantiku za posledních 150 let - modrou čarou je počet reálně pozorovaných hurikánů, červenou čarou modelový předpoklad reálného počtu (červeným pozadím je vyjádřena míra nejistoty) - přerušovanou čarou je vyjádřen trend, zdroj: nature.com

Studie se dále zabývá i tím, jestli ve světě dochází k celkovém nárůstu počtu tropických cyklon. Zde dochází k závěrům, že globálně zůstává roční počet tropických cyklón přibližně konstantní a nelze nalézt výraznější trend. Nárůst v Atlantiku je tak jen regionální a nejde o globální trend.

Změny v počtu a síle hurikánů se v posledních letech hojně diskutují hlavně kvůli globálnímu oteplování. Stále ovšem zůstává nejasné, jakým způsobem rostoucí teplota oceánů ovlivní aktivitu tropických bouří. Nedávná studie ovšem naznačuje, že musíme počítat především s rozšířením tropických cyklon do severnějších oblastí. Více tak mohou zasahovat velkoměsta jako New York, Boston, Peking nebo Tokio. Autoři očekávají, že se tropické cyklony v tomto století budou kvůli oteplování pravděpodobně vyskytovat v širším rozmezí zeměpisných šířek, než tomu bylo na Zemi za poslední tři miliony let. Předzvěstí takových změn by mohla být již tropická cyklona Alpha z roku 2020, která byla první pozorovanou tropickou cyklonou, která dosáhla pevniny v Portugalsku.

Alpha
Satelitní snímek z 18. září 2020 zachycuje tropickou bouři Alpha při příchodu nad Portugalsko, zdroj: en.wikipedia.org