Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Úterý bude chladné a většinou ještě deštivé

Omezení letů ve světě ovlivnilo přesnost předpovědi počasí

Jaro letošního roku bylo výrazně poznamenáno epidemií koronaviru, což se projevilo v řadě oblastí, mimo jiné značným poklesem letecké dopravy. Letadla přitom během svého letu měří údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu, o tlaku vzduchu a rychlosti a směru větru v oblasti, kterou prolétávají. Data poskytují každých pár minut při letu v letové hladině, při stoupání a klesání je ale frekvence podstatně vyšší – až několik sekund (obr. 1). Z těchto dat se následně sestavují speciální vertikální profily teploty a větru, případně i vlhkosti.

Letadla
Obr. 1: Frekvence měření informací o stavu atmosféry v jednotlivých fázích letu (TOC = konec stoupání, TOD = začátek poklesu), zdroj: public.wmo.int

Ještě v únoru 2020 bylo k dispozici 102 tisíc měření z letadel za týden, poslední březnový týden jejich počet klesl na polovinu a na přelomu dubna a května dokonce na pouhých 26 tisíc za týden! Aktuálně jich je k dispozici zhruba 45 tisíc za týden. Během letošního jara tak chybělo až 75 procent leteckých dat. Jde přitom o velmi důležité informace, které vstupují do numerických předpovědních modelů. Lze tedy očekávat, že výpadek dat z letadel negativním způsobem ovlivnil kvalitu předpovědí (viz článek z března Modelům chybí data z letadel).

Přesnost předpovědí v průměru klesla
Skupina odborníků z Environmentálního centra v britském Lancasteru porovnávala v nedávno publikovaná studii data za letošní jaro s jary let 2017, 2018 a 2019 a došla k zajímavým závěrům, která potvrdila očekávání poklesu přesnosti předpovědí. Méně přesné byly předpovědi teploty vzduchu, relativní vlhkosti, rychlosti větru i tlaku vzduchu. Naopak relativně nejméně byly ovlivněny předpovědi srážek – což souvisí zřejmě s tím, že pro ně jsou v současnosti už naprosto rozhodující data z meteorologických družic. A navíc jarní měsíce jsou ještě obdobím bez výskytu hurikánů a monzunů, kde by potenciál dat z letadel mohl být výraznější.

Rozdíly závisejí i na délce předpovědi. Pro přízemní tlak vzduchu a rychlost větru nebyly předpovědi do tří dnů výpadky dat prakticky ovlivněny, ale u střednědobých prognóz (na 4 až 8 dnů) už byla patrná menší spolehlivost (chyba u rychlosti větru činila 0,5-1 m/s, u přízemního tlaku vzduchu až kolem 3 hPa). U teploty a relativní vlhkosti se ale objevují v některých oblastech rozdíly už předpovědi na první nebo druhý den a dosahují hodnot až kolem 1 °C, resp. kolem 5 %.

Z regionálního pohledu je celkově větší dopad patrný na severní než na jižní polokouli, což souvisí s podstatně větším počtem letů. Nejvíc postiženy byly jednak oblasti s obvykle hustou leteckou dopravu, jako jsou severní Amerika, jihovýchodní Čína a Austrálie, ale na druhé straně i regiony kde probíhá jen velmi málo pozemních měření a každá informace navíc se počítá – třeba oblast Sahary, Grónska, ale i Antarktidy (obr. 2). V těchto oblastech činí nepřesnost způsobená výpadky letů u teploty vzduchu 0, 5 °C až 1,5 °C.

Pokles přesnosti
Obr. 2: Mapa rozdílů chyb v předpovědi teploty vzduchu ve 2 metrech (ve °C) na 168 hodin. Srovnání mezi jarem 2020 a průměrem jar za roky 2017-2019. Červená barva znamená nárůst chyby v roce 2020, modrá pokles. Zelené boxy představují oblasti s hustou leteckou dopravou a výrazným zhoršením předpovědí, fialové pak s malým počtem pozemních dat a výrazným zhoršením předpovědí, modrý box pak oblast s hustou leteckou dopravou a zanedbatelným zhoršením předpovědí, zdroj: agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Nad západní Evropou se pokles neprojevil
Velmi zajímavou výjimkou, kde se předpovědi počasí prakticky nezhoršily, je západní polovina Evropy, ačkoliv tam došlo k poklesu dopravy o 80 až 90 procent. Důvodem je nejspíš vysoká hustota pozemních pozorování včetně poměrně bohaté sítě aerologických stanic, ze kterých se vypouští meteorologické balóny (a některé z nich navíc navýšily frekvenci sondážních měření). Nicméně i zde se sluší dodat, že letošní jaro se vyznačovalo poměrně stabilním počasím nad Evropou, což mohlo také přispět k zanedbatelnému vlivu výpadku leteckých dat.

Ovlivněny mohly být i dlouhodobé výhledy
Některé z výše uvedených odchylek sice můžou působit na první pohled jako nevýznamné, jenže je nutné si uvědomit, že jde o průměry, a navíc už menší míra nepřesnosti v počátku může následně vést k podstatnému snížení kvality dlouhodobých předpovědí, které z těchto dat také vycházejí. Ostatně ještě na jaře dlouhodobé modely pro Evropu očekávaly teplotně nadprůměrné léto, což se zatím nenaplňuje a léto je teplotně průměrné, v některých regionech i lehce podprůměrné.

V současné době již ale počet letů ve světě pomalu stoupá a negativní vliv na přesnost předpovědí by měl tak částečně klesnout.
Encyklopedie

Encyklopedie počasí

Přečtěte si další články z naší rozsáhlé encyklopedie počasí, která shrnuje poznatky o meteorologii a počasí. Pochopíte řadu základních meteorologických prvků a způsob vytváření předpovědí počasí.