Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečné a teplo, sucho se prohlubuje

Migraci ptactva ovlivňuje počasí, její průběh lze vidět i na meteorologickém radaru

Během září a října naši zemi opustí většina ptactva. Jaký má na jejich migraci vliv počasí zkoumají lidé již stovky let. Jedna z pranostik říká Divoké husy na odletu, konec i babímu létu. Tato pranostika si všímá souvislosti mezi chováním ptáků a vývojem počasí. Oblíbení jsou v lidových pranostikách také čápi, o kterých se často hovoří jako o poslech jara. A někteří lidé nekriticky tvrdí, že ptáci jsou schopní předpovídat dlouhodobější vývoj počasí lépe než meteorologové. Jaká je tedy opravdu vazba mezi vývojem počasí a migrací stěhovavých ptáků?

Migrace čápů
Migrace a hnízdění čápa bílého (oranžově hnízdění, modře zimoviště), zdroj: commons.wikimedia.org

Hlavní roli má délka dne, důležité je ale i počasí
Základními vnějšími faktory, které ovlivňují start migrace jsou především délka dne a intenzita slunečních paprsků. Důležité je samozřejmě i to, aby na konci své cesty našli ptáci dostatek potravy po náročném letu – tedy aby už rostliny byly v dostatečném rozpuku, případně byl dostatek hmyzu a podobně. Dalším zásadním faktorem ovlivňující odlet je pak i průběh počasí, kde hraje hlavní roli teplota vzduchu. Je ovšem rozdíl, jestli jde o ptáky zimující například ve střední Africe nebo ve Středomoří. Pro ty, kteří letí kratší cestu, má teplota zásadní význam, zatímco u afrických ptáků má význam spíš doplňkový a roli pro včasný odlet může hrát i snaha vyhnout se suchému období v pásmu Sahelu. V souvislosti s teplotou je vhodné také zmínit vliv tepelného ostrova měst, který umožňuje městským druhům dřívější přílet a pozdější odlet.

Ptactvo využije i čerstvého proudění
Dalším impulsem pro odlet může být i vítr vhodných směrů, který logicky ovlivňuje rychlost migrace. Například severozápadní až severní vítr, který doprovází vpády studeného vzduchu, mohou některé druhy využít pro rychlejší podzimní odlet do jižních krajů. Na jaře je situace obrácená, vhodnější je jižní až jihovýchodní vítr (samozřejmě pokud zrovna fouká, když ptáci dorazí nad Evropu).

Intenzivní srážky či mlhy migraci pozastaví
Účinkům počasí jsou ptáci pochopitelně vystaveni i během své migrační pouti. Velmi problematická je situace, kdy na své cestě mírnými šířkami narazí na nepříznivé podmínky v podobě intenzivních srážek a silného větru, případně mlhu. To je pak může přinutit i k přerušení letu, přičemž mohou mít problém při vynucené přestávce najít dostatek potravy pro další let, případně se stát obětí predátorů, na které nejsou zvyklí.

Návyky se mění kvůli změnám klimatu
V souvislosti se změnou klimatu, kterou v posledních dekádách zažíváme, se mění také doby migrace ptactva. Obecně se prodlužuje doba, kterou tráví stěhovaví ptáci ve střední Evropě, přilétají tedy dříve a odlétají později. To platí hlavně o druzích, jejichž zimoviště jsou relativně blízko, typicky ve Středomoří. Některé druhy můžou s ohledem na stále teplejší zimy dokonce zcela přehodnotit své migrační návyky a na jih ani neodletět. Pro druhy zimující dále na jihu má změna klimatu menší vliv, přesto častější sucha v afrických zimovištích mohou vést k tomu, že ptáci letí dál na jih, kde je vlhčeji. Tam se už ale liší délka dne, což pak ovlivní dobu návratu do Evropy, neboť právě délka dne je hlavním spouštěčem migrace. Změna klimatu mění migrační chování ptáků i nepřímo, například u dravců, kteří během své cesty musejí lovit menší ptáky. Posun doby odletu jejich potravy pak logicky vede i ke změně odletu těchto dravců.

Nicméně inteligenci ptáků v tomto směru nelze přeceňovat – ornitologové sami znají mnohé případy, kdy se ptáci vrátili do našich krajů předčasně a při následně vlně studeného počasí řada z nich nepřežila. Z nedávné minulosti lze zmínit jaro 2018, kdy v březnu po vpádu velmi teplého vzduchu došlo k extrémnímu ochlazení – tehdy hlavně na Balkáně uvízly tisíce čápů. Aspoň některým z nich pomohli nejhorší mrazy přežít tamní lidé.

Sníh Čápi
V březnu 2018 zaskočil čápy vracející se do Evropy na Balkáně mráz a sníh, zdroj: balkaninsight.com

V USA migrující ptactvo sledují i meteorologické radary
Sledováním migrace ptactva se zabývá celá řada lidí. V USA dokonce k detekci migrujícího ptactva využívají meteorologických radarů, ze kterých v reálném čase sledují jejich pohyb (viz článek). Intenzitu migrace je potom možné sledovat i on-line na internetu na stránkách Birdcast.info. Z mapy je například patrné, že migrace po západu Slunce výrazně narůstá a probíhá v koridoru od Velkých jezer až po Mexický záliv. V Evropě zatím podobný projekt není. Na základě pozorování lidí je možné ovšem v Evropě na stránkách eurobirdportal.org alespoň sledovat přítomnost jednotlivých druhů ptactva v jednotlivých týdnech roku.

Radar
Migrace ptactva v USA v noci na dnešek detekovaná pomocí meteorologických radarů, zdroj: birdcast.info
Encyklopedie

Encyklopedie počasí

Přečtěte si další články z naší rozsáhlé encyklopedie počasí, která shrnuje poznatky o meteorologii a počasí. Pochopíte řadu základních meteorologických prvků a způsob vytváření předpovědí počasí.