Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Místy přeháňky, někde i zabouří

Sucho sužuje Česko, jen v okolí Vltavy spadl dostatek srážek

Zatímco v loňském roce jsme se se suchem téměř nepotýkali, letos je situace jiná. A nejde jen o lesní požáry například v Českém Švýcarsku, které jsou aktuálně nejhmatatelnějším projevem sucha. Průtoky řek jsou výrazně podprůměrné a na mnoha místech jsou významně snížené i hladiny podzemních vod.

Sucho
Intezita sucha v Česku - v červeně vyznačených oblastech je největší, zdroj: intersucho.cz

Z hlediska půdního sucha přišla první vlna hned po teplé zimě (během března). Pak se situace mírně zlepšila v dubnu. Květen a červen přinášely lokální zhoršení sucha, začátek července byl ale příznivý – četné srážky a nižší teploty situaci plošně zlepšily. Nicméně v posledních dvou týdnech kvůli horkému a převážně suchému počasí došlo k opětovnému a poměrně výraznému prohloubení sucha. Aktuálně zasahuje asi tři čtvrtiny území Česka. Nejhorší situace panuje v západních Čechách, kde je nejvíc zasažen Karlovarský kraj. Nepříznivá situace je taky téměř na celé Moravě a ve Slezsku, dále na většině Vysočiny a v částech východních Čech. Naopak výrazně lepší je situace ve středních Čechách včetně Prahy a v Čechách jižních, kde jsou rozsáhlé oblasti bez výraznějšího sucha (vzhledem k této roční době). Můžou za to hlavně červnové srážky, které byly ve dnech 24. a 25. 6. velmi vydatné, a dále opakované bouřky a přeháňky v posledních týdnech.

Srážky
Odchylka množství srážek od průměrů od začátku roku do 24. července - hlavně díky červnovým dešťům spadlo v povodní Vltavy většinou nadprůměrné množství srážek, zdroj: chmi.cz

Sucho se velmi výrazně projevuje na řekách – může za to jednak vysoký výpar při teplém počasí a spíš přeháňkový charakter srážek, který nevede k výraznější dotaci vláhy v půdě. Průtoky řek se na většině míst v Čechách pohybují jen mezi 20 a 65 % dlouhodobého červencového průtoku, na Moravě a ve Slezsku dosahují dokonce ještě nižších hodnot – zpravidla od 10 do 45 %. Na několika místech teče dokonce méně než 10 procent červencového průměru, třeba na horní Odře, Opavě a Olši. Pro tyto dny pak historicky nejnižší průtoky hlásí horní a střední Opava a místy taky Morava, a to včetně dolního toku!

Průtoky
Aktuální procentuální podíl denního průtoku k dlouhodobému červencovému průtoku ve srovnání s obdobím 1991-2020, zdroj: chmi.cz

Situace s podzemní vodou je většinou nepříznivá, s výjimkou částí Povltaví a Pojizeří a taky jižních Čech. Jinde je stav hladiny mírně až silně podnormální. Nejhůře jsou na tom s mimořádně podnormálním stavem oblasti v povodí Ohře a Berounky, Smědé (Broumovsko) a v části Liberecka. Oproti situaci před rokem jde o výrazně odlišnou situaci – tehdy byla hladina podzemní vody v mělkých vrtech na celém území normální až silně, v západních Čechách dokonce mimořádně nadnormální.

Podzemní vrty
Aktuální stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech, zdroj: chmi.cz

Dodejme, že situace v minulém roce byla značně odlišná. Sucho se téměř nevyskytovalo a srážek od začátku roku do poloviny července spadlo na velké části území nadprůměrné množství (viz obrázek). Jen na Moravě a ve Slezsku bylo množství průměrné nebo podprůměrné. Hladiny podzemních vod potom byly všude normální nebo nadnormální. Úvod léta byl tehdy deštivý.

Srážky
Odchylka množství srážek od průměrů od začátku roku 2021 do 18. července 2021, zdroj: chmi.cz

Podzemní vrty
Pro srovnání stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech před rokem, zdroj: chmi.cz

A jak se bude situace vyvíjet dále? Úterní bouřky a srážky v nich částečně zmírní sucho v povrchové vrstvě půdy v zasažených oblastech, zejména na Moravě a ve Slezsku, výraznější hydrologickou odezvu ale nejspíš nezpůsobí. Sníží samozřejmě i riziko vzniku a šíření požárů – bohužel zrovna v severozápadní polovině Čech se srážky nevyskytly a nejspíš ani v nejbližších dnech nevyskytnou – tam proto toto riziko zůstane vysoké.

Koncem pracovního týdne a během víkendu by do počasí v Česku měla zasáhnout tlaková níže, která se bude přesouvat přes střední Evropu k severovýchodu – ta by mohla přinést i vydatnější srážky, zejména do východní poloviny Česka – modely se ale ještě moc neshodují. Naopak pro suchem postižené západní a zřejmě i severozápadní Čechy modely zatím počítají spíš menší množství srážek. Pro příští týden navíc modelové výpočty opět preferují spíše slunečnější počasí s menším množstvím srážek, a hlavně převážně nadprůměrné teploty, které tak zase zvýší výpar. Pravděpodobnost výrazného zmírnění sucha ve všech zasažených oblastech je proto zatím poměrně malá.