Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečný začátek týdne, večer bude oblaků od severozápadu přibývat

Kvůli suchu hrozí požáry

Český hydrometeorologický ústav vydal upozornění na sucho s nebezpečím požárů. Upozornění platí pro všechny kraje kromě Karlovarského, Libereckého, Královéhradého a Pardubického.

Upozornění

Na většině našeho území přetrvává velmi nízká půdní vlhkost. Podle nejnovějších předpovědí se negativní srážková bilance začne zlepšovat nejdříve ve středu 8.8.2007.

Možné škody a doporučení ke zmírnění následků jevu:
# Je nutno chovat se tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru: kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.
# Dle situace je vhodné šetřit vodou.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha