Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Odpoledne výrazně zesílí vítr, v nárazech přesáhne 90 km/h - sledujeme on-line

Klimatická data

Klimatická data (na profesionálních meteorologických stanicích) se měří podle určitých zásad. Níže naleznete seznam základních pravidel.

Průměrná teplota

Průměrná denní teplota vzduchu je počítána ze třech klimatologických měření, která jsou prováděna v 7, 14 a 21 hodin (všechny časy jsou udávány v SEČ - středoevropského času). Hodnoty jsou potom sečteny a hodnota z 21 hodin je započítána dvakrát. Vzniklá suma je vydělena čtyřmi a dostáváme aritmetický průměr, který odpovídá průměrné denní teplotě.

Maximální a minimální teplota

Odpovídá maximální či minimální teplotě zaznamenané v průběhu dne.

Srážky

Srážky jsou zjišťovány vždy v 7 hodin za uplynulých 24 hodin (tedy od včerejších 7 hodin do dnešních 7 hodin) a zapisovány jsou k předešlému dni.

Sněhová pokrývka

Sněhová pokrývka je v daný den měřena v 7 hodin. V našem archivu nemusí být u některých dnů uvedena. Tyto údaje jsou v našem archivu k dispozici od roku 1973.

Náraz větru

Maximální náraz větru je nejvyšší zaznamenaná okamžitá rychlost větru v daný den. Zaznamenávají se nárazy od rychlosti 40 km/h. V ostatních případech nejsou data uvedena.

Průměrná maximální rychlost větru

Jedná se v daném dni o nejvyšší zaznamenanou průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut.

Sluneční svit

Délka trvání slunečního svitu označuje dobu, kdy dopadal sluneční svit kolmo na zem s intenzitou minimálně 120 W na m2. Měří se s přesností na hodiny na 0,1 hodiny. Tyto údaje jsou v našem archivu dostupné od roku 1999. Průměrné hodnoty pro jednotlivé měsíce jsou tak vypočítávány z období od roku 1999.

Letní, arktický a ledový den

Arktický den - maximální teplota vzduchu musí být nižší než -10 °C.
Ledový den - maximální teplota vzduchu musí být nižší než 0 °C.
Mrazový den - minimální teplota vzduchu musí být nižší než 0 °C.
Letní den - maximální teplota vzduchu musí být vyšší než 25 °C.
Tropický den - maximální teplota vzduchu musí být vyšší než 30 °C.
Tropická noc - teplota v noci nesmí klesnout pod 20 °C.

Stanice ČHMÚ

Provozovatelem staniční sítě klimatologických stanic v České republice je Český hydrometeorologický ústav - ČHMÚ. Data archivuje National Climatic Data Center - NCDC, který spadá pod NOAA.