Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Hlavně odpoledne a večer často přeháňky, déšť a bouřky i s vydatnými srážkami

Klimatické změny

V posledních desetiletích se hojně diskutuje o změnách klimatu na celém světě a především o jeho příčinách. O tom, že se naše klima mění, není pochyb. Otázkou ovšem zůstává, jestli se jedná o přirozený vývoj nebo ke změnám dochází v důsledku lidské činnosti a kam tyto změny povedou.

Lidé od pradávna čelí klimatickým změnám a přizpůsobují se jim. Po dobu poslední doby ledové poklesly hladiny moří a lidé mohli putovat mezi jednotlivými kontinenty. Země byla vystavena mnohým přírodním změnám a katastrofám. Patří mezi ně například malá doba ledová, kterou zažila Evropa na začátku středověku.

Přirozené klimatické změny

Příčiny přirozených klimatických změn rozlišujeme dlouhodobé (změny v uspořádání kontinentů či změny v množství vyzařované sluneční energie), střednědobé (změny v rychlosti rozpínání středooceánských hřbetů či časoprostorové variace v příjmu sluneční energie) a krátkodobé změny (vulkanismus či sluneční cykly). Dlouhodobé změny působí v řádů miliónů let, krátkodobé v řádech stovek až tisíců let.

Publikace

Klimatické změny: fakta bez mýtů Klimatické změny: fakta bez mýtů (.pdf) - Ladislav Metelka, Radim Tolasz, ISBN 978-80-87076-13-2

K pochopení změn klimatu doporučujeme přečtení následující publikace, která přehledně shrnuje poznatky o klimatických změnách a je dostupná zdarma on-line na internetu.