Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Dnes pozor na silné bouřky, hlavně přívalové srážky mohou působit škody - sledujeme on-line

Nápověda

Na In-počasí můžete přispívat jako registrovaný uživatel s vlastním profilem. Vaše příspěvky se tak budou přehledně zobrazovat na vašem profilu, lze je editovat a získáte nad nimi přehled. Zároveň můžete využívat všechny funkce našich stránek.

Založit si můžete jeden účet na osobu. Není povolné, aby jedna osoba přispívala z několika účtů (vystavujete se nebezpečí, že budou účty zablokované).

Na našich stránkách můžete přispívat do Diskuse, Počasí u vás nebo Fotogalerie. Před přispíváním si pozorně přečtěte níže uvedené instrukce k přispívání. Porušování uvedených podmínek může vést ke smazání příspěvku nebo zablokování celého účtu.

Diskuse

Diskuse vám umožní zapojit se do rozhovoru o počasí s ostatními návštěvníky. Sdružuje jen hodnotné a obsahově zajímavé příspěvky související s daným tématem. Hodnotný příspěvek je bez gramatických chyb a především k danému tématu. Pokud k příspěvku přiložíte obrázek, nezapomeňte uvést zdroj. Pokud je poslední zaslaný přípěvek v daném tématu od vás a chcete zaslat další, připojte raději zprávu pomocí editace k již dříve uveřejněnému příspěvku. Pro dotazy, které jsou cílené jen na jednoho uživatele a nesouvisí s tématem, využijte poslání soukromé zprávy uživateli, kterému chcete dotaz položit. V diskusi můžete vytvořit vlastní téma, které musí obsahově souviset s nabízenými diskusemi a obohatit diskusi tak, aby ostatní návštěvníky podněcovalo k vyjádření jejich názoru.

Počasí u vás

Počasí u vás slouží k informování o aktuálním počasí ve vaší lokalitě. Můžete se tak s ostatními podělit o tom, jaké u vás právě teď převládá počasí.

Připojit můžete i vámi pořízenou fotografii nebo video, která musí zobrazovat alespoň z třetiny oblohu nebo jiný význačný meteorologický jev (např. kroupy, námrazu atd.) a nesmí být starší než 1 hodinu, resp. video 2 hodiny (pokud je starší, využijte historii). Fotografie a video také nesmí zabírat viditelně konkrétní lidi nebo reklamy a ve zvukové stopě videa nesmí být zaznamenány konverzace lidí. Délka videa nesmí přesáhnout 15 sekund a celková velikost 50 MB (neposílejte videa v příliš vysokých rozlišení, např. 4K). Zpracování videa na našem serveru může trvat několik minut a u příspěvku se tak objeví o trochu později (mělo by být ovšem vždy dostupné do 3 minut). Pokud se počasí výrazně nemění, nezasílejte fotografie a videa častěji než jednou za dvě hodiny. Snímky z webových kamer není možné přidávat.

U zaslaného hlášení můžete vyplnit také zprávu, která blížeji specifikuje stav nebo průběh počasí. Za zprávu není považováno jednoslovné vyjádření (např. polojasno, které se již vyplňuje v položce Stav počasí). Příspěvky do Počasí u vás zasílejte v rozumných časových rozpětích (nemá smysl informovat o počasí každou hodinu, pokud se výrazně nezměnilo). Údaje o výšce sněhové pokrývky a teplotě musí být změřeny na vhodném místě (nelze je odhadovat). Pokud chcete přidat informace o počasí například z vašeho včerejšího výletu, použijte historii.

Fotogalerie

Fotogalerie sdružuje výtečné snímky s meteorologickou tématikou. Zaslat fotografii můžete na stránce Poslat novou fotografii. U zasílané fotografie zachovejte EXIF informace. Každá fotografie musí projít schvalovacím procesem v redakci In-počasí. Do Fotogalerie zařazujeme jen obsahově zajímavé a kvalitní fotografie, abychom uchovali kvalitní kolekci fotek.

Přispívat pod více uživatelskými účty není do výše zmíněných služeb povoleno. Moderátoři a administrátoři mohou příspěvky, které budou v rozporu s uvedenými informacemi, smazat nebo mírně upravit (doplnění zdroje, odstranění fotografie, odkazu atd.). Pokud bude k porušování podmínek docházet opakovaně i přes upozornění zaslané přes soukromé zprávy, může být účet daného uživatele zablokován, aby z něho nebylo možné dále přispívat. Založení účtu nového je následně v rozporu s podmínkami a takový účet bude opět zablokován.

Systém bodového hodnocení

Na profilu uživatele se zobrazují body. Ty jsou automaticky udělovány především za zasílání kvalitních příspěvků. Systém hodnocení určuje níže uvedená tabulka. Body mají jen informační a orientační charakter.

Počet bodůZa co jsou body uděleny
+3 Zaslaná fotografie nebo video v Počasí u vás, jež má alespoň 6 hodnocení pěkné a nejméně jedno z těchto hodnocení je od moderátora nebo administrátora
+10 Zaslaná fotografie nebo video v Počasí u vás, jež má alespoň 20 hodnocení pěkné
+2 Zaslaná a následně schválená fotografie ve Fotogalerii
+0,04 Každý zaslaný příspěvek do Počasí u vás nebo do Diskuse

Soutěže

Na In-počasí jsou v nepravidelných časových intervalech uveřejňovány soutěže o hodnotné ceny, kterých se mohou účastnit registrovaní uživatelé splňující podmínky soutěže.

Moderátoři

Na In-počasí v současné době působí dva moderátoři (Jarda. a Petr12), kteří mají práva moderovat příspěvky zaslané od ostatních uživatelů. Jedná se o externí a nezávislé uživatele, kteří nejsou součástí redakce serveru In-počasí. Redakce serveru In-počasí vystupuje pod profilem In-počasí.