Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Na většině území opět déšť, hlavně na východě bouřky, od zítřka hrozí i vydatnější srážky

Bude únorový úplněk superúplňkem?

Možná jste se už někde dočetli, že v únoru nás čeká superúplněk. Jiné zdroje ale tvrdí opak. Jako to tedy je?

V noci ze soboty na neděli nás čeká úplněk. Přesně v neděli 9. února 2020 ráno se náš kosmický souputník ocitne v úplňku a o 36 hodin později se na své dráze dostane do tzv. přízemí (tedy bude k Zemi blíže než běžně). Díky slušné časové shodě okamžiku úplňku a přízemí proto bude únorový měsíc na nebi o kapku větší než obvyklé úplňky. Bude tak rovnou čtvrtým největším úplňkem letošního roku a mnohé weby nás už stačily informovat, že půjde rovnou o tzv. superúplněk. S letošním únorovým superúplňkem to ale není tak jednoznačné.

Vzdálenost Měsíce od Země se mění
Co vlastně superúplněk je? Nebeská mechanika Měsíci velí, že náš souputník kolem Země neobíhá po přesně kruhové dráze, ale po mírně výstředné elipse. A tak je někdy k Zemi blíž (přízemí) a někdy zase dál (odzemí). Vzhledem k tomu, že časy přízemí a odzemí nesouvisí s měsíčními fázemi, mohou nastávat okamžiky největšího či nejmenšího přiblížení Měsíce k Zemi při libovolných fázích. A právě o to jde. Když totiž přízemí nastane zrovna v době, kdy je Měsíc v úplňku, tak tento úplněk bude o něco větší než ty, které se s dobou přízemí neshodly. Záleží jen na tom, jak moc se doba přízemí kryje s dobou úplňku a jak blízko v daném přízemí Měsíc od Země je (vzdálenost Měsíce se při různých přízemích liší). A tak některé úplňky jsou víc „super“ a jiné míň.

Kde se vzalo označení superúplněk
A teď to nejdůležitější: superměsíc (ani superúplněk) není žádným oficiálním astronomickým termínem. Poprvé toto označení použil astrolog (ano, astrolog, ne astronom!) Richard Nolle v roce 1979. Superměsíc definoval jako nov nebo úplněk, který nastává ve vzdálenosti menší nebo rovnající se 90 % jeho nejmenší vzdálenosti od Země na dané oběžné dráze. Proč si však zvolil zrovna 90 procent, nikdo netuší.

Když se podíváme na seznam superúplňků od Richarda Nollea, zjistíme, že v roce 2020 by měly nastat jen 9. března a 8. dubna. V jiných seznamech superúplňků se však objevují ještě data 9. února a 7. května. Za všechno může nejednoznačná definice pojmu superúplněk. Za referenční přízemí a odzemí si totiž můžete vybrat hned několik hodnot. Mohou to být například nejbližší přiblížení v daném roce nebo nejbližší přiblížení při aktuálním oběhu.

Nejednoznačný výpočet superúplňků
Měsíc k nám bude letos nejblíže 7. dubna, kdy od nás bude jen 356 907 km daleko, naopak nejdále od nás bude 24. března (406 692 km). Rozdíl mezi těmito extrémy je 49 785 km a 90 procent z této hodnoty je 44 807 km. To znamená, že všechny úplňky, které se k nám letos přiblíží na alespoň 361 885 km (406 692 - 44 807 = 361 885) by měly být superúplňky. A to únorový úplněk, který se k nám přiblíží jen na 362 479 km, nesplňuje.

Pokud ale budeme počítat superúplňky podle nejbližšího přízemí a nejvzdálenějšího odzemí v daném oběhu, což mimochodem více souhlasí s Nolleho definicí, pak dojdeme k jinému závěru. Odzemí únorového oběhu nastalo 29. ledna 2020 (405 393 km) a přízemí 10. února 2020 (360 461 km). Rozdíl tedy dělá 44 932 km. Při úplňku 9. února od nás bude Měsíc vzdálen 362 479 km, což činí 99,5 % jeho největšího přiblížení (42 914 / 44 932 = 99,55). Únorový úplněk by tedy v tomto případě měl být super.

Počasí
V jaké vzdálenosti Měsíce od Země lze hovořit o superúplňku. Samotný Měsíc se pravidelně pohybuje mezi přízemí a odzemí.

Rozdíl pro pozorovatele je zanedbatelný
Ale nalijme si čistého vína: Ono je to vlastně jedno. Vůbec největším úplňkem letošního roku bude ten, který nastane 8. dubna (vzdálenost 357 035 km). Naopak vůbec nejmenší úplněk nás čeká 31. října (vzdálenost 406 167 km). Mezi nejbližším a nejvzdálenějším úplňkem roku 2020 tedy bude rozdíl skoro 50 tisíc kilometrů. Na první pohled se to může zdát hodně, ale rozdíl je to pro běžného pozorovatele zanedbatelný. Ostatně, nemáte někde po ruce padesátikorunovou minci? Tak někoho požádejte, aby tuto minci podržel před vašima očima ve vzdálenosti tří metrů. Právě tak velký bude na obloze největší úplněk letošního roku. Ten nejmenší se pak bude jevit zhruba jako desetikoruna sledovaná ze stejné vzdálenosti.

Počasí
Největší bude letos Měsíc v úplňku na noční obloze 8. dubna