Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Chladnější vzduch od severozápadu

Ojediněle, místy nebo na většině území? Jak se vyznat v meteorologických formulacích

Předpověď počasí je tvořena grafickými ikonkami a konkrétními hodnotami, které v daném místě modely očekávají. Často je ovšem k předpovědi ještě přidáván textový souhrn, který připraví meteorolog. V něm se často objevují specifická slova. Vůbec nejčastější jsou slova upřesňující výskyt daného jevu. V počasí se totiž vyskytuje celá řada prvků, u kterých je velmi obtížné předpovědět přesné místo jejich výskytu. Tradičně jde o bouřky a přeháňky. Při takovém počasí může na jedné straně městě vydatně pršet a na druhé svítit slunce. V předstihu několika hodin je samozřejmě nemožné předpovědět, kde přesně se přeháňka vyskytne.

Mlhy
Nejen přeháňky, ale i ranní mlhy jsou velmi lokální záležitostí, u jejichž výskytu se často používají slova jako místy nebo ojediněle

V textové předpovědi se tak čtenáři setkávají s obraty jako Odpoledne místy přeháňky, ojediněle bouřky. Na jaké části území se tedy mohou vyskytnout? V předpovědi používané termíny mají přesné vymezení dle Meteorologického slovníku, resp. ČHMÚ.

Oficiální definice
V případě předpovědi hlásící ojediněle přeháňky se dle oficiální definice ČHMÚ očekává, že bude pršet na 5 % až 29 % daného území. Místy potom znamená, že se jev objeví na 30 % až 69 % plochy území. Následně na většině území znamená, že se jev očekává na více než 50 % plochy území. Pokud předpověď meteorologického jevu neobsahuje žádný z těchto termínů (tedy v předpovědi stojí například Zataženo s deštěm), výskyt jevu je očekáván na více než 70 % plochy daného území (tj. skoro všude nebo všude).

Definice
Definice slov ojediněle, místy a na většině území, zdroj: slovnik.cmes.cz

Jiné zdroje mají jiné intervaly
Jak je patrné z uvedených intervalů, oficiální terminologie při jevu očekávaném mezi 50 až 69 % plochy území umožňuje použít současně slova místy i na většině území. To se jeví jako zbytečné a v některých zdrojích lze tak dohledat odlišné definice těchto slov. Například podle blogu ČHMÚ (Infomet.cz) slovo místy vyjadřuje interval 30 % až 49 % a na většině území interval 50 % až 69 %.

Výzkum, jak tato slova vnímají lidé
Předpověď s těmito termíny je určena především běžným lidem, kteří přesné intervaly a definice neznají. Samotná slova by je ovšem měla vhodně zastupovat. Provedli jsme tedy výzkum, jak lidé bez znalosti meteorologie vnímají tato slova. Na vzorku 100 lidí se ukázalo, že při slovu ojediněle očekávají lidé výskyt jevu v průměru na 10 % území. Při slovu místy jev očekávají v průměru na 35 % území. Naopak při slovu na většině území je jev lidmi očekáván v průměru na 85 % území. Variabilita v odpovědích nebyla příliš vysoká. Intervaly na základě odpovědí (s 80 % spolehlivostí) by byly pro ojediněle 5 % až 20 %, pro místy 20 % až 40 % a na většině území 70 % až 90 %.

Výzkum
Ukázka otázky z výzkumu, jak lidé vnímají slova používaná v předpovědi

Vnímání lidí těchto tří slov se tak neshoduje s tím, jak jsou tato slova oficiálně stanovena. Rozdíly jsou u vnímání slova na většině území a slovo místy má v oficiální terminologii interval nastavený až nad 50 %, což v provedeném dotazníku téměř nikdo neočekával. U slova ojediněle hodnoty nad 20 % respondenti příliš neočekávali oproti oficiální definici, která je až do 29 %.

Používejte třetiny
Jak tedy daná slova v předpovědi chápat? Snadné může být pro pochopení těchto slov si je rozdělit do třetin. V jedné třetině je jev ojedinělý (tedy do 33 %), ve dvou třetinách místní (tedy 34 % až 66 %), ve třech třetinách na většině území (67 % až 100 %, přičemž v horní části intervalu lze ještě použít výraz na celém území). Takto jsou intervaly lépe pochopitelné a o něco lépe odpovídají tomu, jak je široká veřejnost uváděla v dotazníku. Ostatně tak s nimi pracujeme i zde na In-počasí.

Zajímavé může být i srovnání se sousedním Slovenskem, které je nám jazykově velmi blízko. V předpovědích rovněž používají slova místy či ojediněle. Jak uvádí SHMÚ slovo ojediněle má interval 2 - 32 %, místy 33 % - 68 % a na většině území 68 % až 100 %. To se ostatně shoduje s dobře pochopitelnými třetinami uvedenými výše. Také například v angličtině se používají výrazy pro vyjádření četnosti výskytu přeháněk nebo bouřek na daném území. Jedná se o výrazy isolated (ojediněle), scattered (místy) či widespread (na většině). V určení, o jaké území přesně jde, se ovšem zdroje také rozchází (zhruba se ovšem blíží uvedeným třetinám).
Encyklopedie

Encyklopedie počasí

Přečtěte si další články z naší rozsáhlé encyklopedie počasí, která shrnuje poznatky o meteorologii a počasí. Pochopíte řadu základních meteorologických prvků a způsob vytváření předpovědí počasí.