Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Pozor na vydatné srážky, na západě začnou výrazně stoupat hladiny řek

Články

Ilustrační obrázek

Na dnešek připadá Světový meteorologický den, soustředí se na klimatická opatření

23. březen je už od roku 1961 významným dnem meteorologů. Tehdy se totiž poprvé slavil Světový meteorologický den. Jde o připomenutí data ratifikace „Dohody o Světové meteorologické organizaci“, která vstoupila v účinnost 23. března 1950. A současně má tento den vyjadřovat uznání oboru meteorologie a všem lidem, kteří v ní pracují.

Ilustrační obrázek

Umělá inteligence se prosazuje v předpovídání počasí, tradiční numerické modely ale zatím nenahradí

Umělá inteligence – téma, které se v posledních letech skloňuje stále častěji. Výjimkou není ani meteorologie, kde si razí cestu i na poli předpovídání počasí. V současnosti vyvolala nemalý mediální rozruch metoda GraphCast založená na strojovém učení, při kterém vychází z reanalyzovaných dat.

Ilustrační obrázek

Měření na Zugspitze probíhají už přes 100 let, ukazují změny klimatu vysoko v horách

Jedna z nejvýznamnějších meteorologických stanic na světě se nachází na vrcholu Zugspitze v nadmořské výšce 2 962 m. Jde o nejvyšší vrchol Německa. Stanice má za sebou dlouhou historii a přináší velmi důležitá data o stavu naší atmosféry. Šlo o jednu z prvních vysokohorských meteorologických stanic na světě.

Ilustrační obrázek

Rozsáhlé lesní požáry poškozují ozonovou vrstvu, ukazují poslední studie

Se zvyšujícími se koncentracemi skleníkových plynů, které jsou uvolňovány zejména v důsledku antropogenní činnosti, se zvyšuje globální povrchová teplota. S rostoucími teplotami roste také výpar a prodlužují se epizody sucha.

Ilustrační obrázek

Počasí na Sněžce se sleduje stovky let, měří se na polské i české straně

Sněžka je nejvyšším vrcholem Česka a údaje o počasí jsou z tohoto místa velmi důležité. Především nám odhalují podmínky v podstatě ve volné atmosféře a jsou tak mnohem důležitější než stanice v nížinách. Na našem území se nachází pouze tři meteorologické stanice s nadmořskou výškou nad 1400 m.

Ilustrační obrázek

Kdy byla naposledy Sahara zelená s častými srážkami?

Pod pojmem Sahara se nám vybaví poušť v Africe, která je s rozlohou 9 269 000 km² největší pouští světa. Pro představu Zaujímá téměř stejnou plochu jako Čína nebo USA. Rozkládá se od severoafrického pobřeží Atlantského oceánu až k pobřeží Rudého moře na území 10 států.

Ilustrační obrázek

Pro zimy bývají typické vpády chladného vzduchu. Jak k nim dochází?

Během zimního období a také během podzimu a jara dochází k tzv. vpádům chladného vzduchu z Arktidy do mírných zeměpisných šířek, tedy i do České republiky. Jedná se o relativně rychlé a plošně rozsáhlé přílivy chladného vzduchu do oblastí, které jsou vzdáleny i tisíce kilometrů od místa vzniku chladných vzduchových hmot.

Ilustrační obrázek

Silný vítr má ničivý potenciál, s rostoucí rychlostí výrazně narůstá jeho kinetická energie

Vítr není nic jiného než pohybující se vzduch, a jako takový má kinetickou energii. Pokud pohybující se vzduch narazí na tuhou překážku, což může být například strom nebo budova, působí na ni síla, která snižuje energii větru. Důležité přitom je, že kinetická energie větru se s rostoucí rychlostí větru nezvyšuje lineárně, ale je úměrná druhé mocnině rychlosti větru.

Ilustrační obrázek

S přicházející zimou se zhoršuje kvalita ovzduší, kouř z komínů obsahuje řadu nebezpečných látek

Po mimořádně teplém říjnu se teploty vrátily blíže k obvyklým hodnotám pro tuto roční dobu, případně celkově klesají, a to znamená, že topná sezóna vstupuje do své hlavní části. V minulém století to bylo období, kdy s ohledem na topení tuhými palivy a rovněž méně kvalitní kotle a kamna se do ovzduší dostávalo velké množství znečišťujících látek.

Ilustrační obrázek

Ve vedrech vznikají rarášci, mohou i působit škody

Letní slunečné a teplé dny bez bouřek znamenají z meteorologického hlediska klidnou situaci. Přesto se může objevit jev, který nemusí – navzdory svému lidovému označení rarášek nebo čertík – být úplně neškodným. V meteorologické odborné terminologii má tento jev označení prachový nebo písečný vír, někdy též malá tromba. Jde o vír, který vzniká odspodu.