Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Rozpadající se studená fronta přinese více oblačnosti

Články

Ilustrační obrázek

Bombogeneze - když tlak v níži extrémně rychle klesá

Bombogeneze nebo také cyklogeneze je označení souboru procesů, které vedou k poklesu tlaku vzduchu v centru tlakové níže (cyklóny), tedy k jejímu prohlubování. Za vhodných podmínek pak může probíhat prohlubování cyklony mimořádně intenzivně.

Ilustrační obrázek

Klima měst se neliší jen vyššími teplotami, ukazují studie

Rozsáhlé městské oblasti mají svá specifika, pokud se týká počasí a klimatu. Jeden z nejvýraznějších rysů, tedy městský tepelný ostrov, zná asi velká část laické veřejnosti. Jde o oblast města, která je výrazně teplejší než jeho okraje nebo venkovské oblasti.

Ilustrační obrázek

Největší řeky na Zemi mají koryta v oblacích

Když se řekne řeka, každému se nejspíš vybaví vodní tok z jeho okolí, třeba Labe, Morava nebo Vltava. Nicméně o řekách můžeme – poněkud překvapivě – mluvit i v atmosféře, kde se jim říká atmosférické řeky. Samotný pojem je poměrně nový a třeba na českém internetu o něm najdete jen pár zmínek.

Ilustrační obrázek

V suchu a horku se u nás vyskytují rarášci

V posledních týdnech se často na rozpálených polích a loukách setkáváme za jasné oblohy se vzdušným vírem připomínající tornádo. Jedná se o tzv. rarášek nebo čertík. V angličtině se pro tento jev používá označení dust devil, v němčině Staubteufel, v odborné meteorologické terminologii jej označujeme jako prachový nebo písečný vítr.

Ilustrační obrázek

Jaké počasí přináší výšková tlaková níže?

Počasí ve střední Evropě ovlivňuje výšková tlaková níže – to je meteorologické označení současné povětrnostní situace. Někdy se též používá označení tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry.

Ilustrační obrázek

Proč je někdy obloha sytě modrá a jindy bělavá?

Nebe je modré. Fakt, nad kterým se dnes asi nikdo nepozastaví. Proč tomu tak ale vlastně je? A proč je někdy modrá sytější a jindy získává nebe spíš bělavý nebo červený nádech?

Ilustrační obrázek

Množství pylu ve vzduchu je významně ovlivněno počasím

Po dlouhé zimě se většina obyvatel Česka zpravidla velice těší na jaro. Zhruba pětině z nich ale radost z jara kazí výrazná pylová alergie. Pro zdravého jedince nepředstavuje pyl žádný problém, ale alergický organismus, respektive jeho imunitní systém, na něj reaguje nepřiměřeně.

Ilustrační obrázek

Jak sopečné erupce ovlivňují klima Země

K tomu, aby sopečné erupce měly dopad na celosvětové klima, je nutné, aby zejména oxid siřičitý, který se při erupcích uvolňuje, pronikl až do stratosféry – tedy zhruba do výšek nad 15 kilometrů.