Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: V maximech tropické teploty, v neděli se ještě lehce oteplí

Ship tracks - oblačnost, kterou tvoří lodě

O prvním dubnovém víkendu měli možnost obyvatelé severozápadního pobřeží Velké Británie pozorovat zajímavý jev, kdy se na obloze při vhodných podmínkách vytváří oblačnost po průjezdu lodí tzv. ship tracks. V oblasti se tehdy vyskytovala tlaková výše, která přinesla stabilní vzduchovou hmotu, ideální pro tvorbu zmíněné oblačnosti. Oblačnost byla poměrně výrazná, a tak ji zachytily i meteorologické družice (ze kterých je struktura patrnější).

Ship tracks
Oblačnost, která se vytváří z lodních výparů v oblasti severozápadního pobřeží Velké Británie (4. dubna 2015), zdroj: NASA

Tato zvláštní oblačnost, označovaná jako ship tracks, se může vytvářet za větší lodí, která ze svých komínů produkuje aerosoly, což jsou velice drobné částice chovající se jako kondenzační jádra (antropogenního původu). Kondenzační jádro funguje jako jakýsi lapač vzdušné vlhkosti, která se okolo něj nashromáždí. Pokud je tento shluk částic dostatečně velký, můžeme hovořit o oblačné, respektive srážkové částici. Nejvýznamnějšími přírodními kondenzačními jádry v atmosféře jsou částice mořské soli nebo pouštního prachu. Pokud by v atmosféře obsaženy nebyly, mohlo by docházet ke kondenzaci vodní páry pouze při značném přesycení vzduchu. Na zmíněné aerosoly (zejména z oxidu siřičitého), produkované lodí, se naváže vzdušná vlhkost, která vytvoří oblak podobající se dráze lodě. Ten pak bývá poměrně dlouhý a může setrvat na obloze až několik dnů. Přitom dost záleží i na rychlosti a směru větru, kam až se mrak dostane, či jakých rozměrů bude dosahovat.

Ship tracks
Patrný rozdíl v odlišení „ship tracks“ od okolní oblačnosti v oblasti viditelného spektra (horní obrázek) záření a infračerveného (dolní obrázek), zdroj: NASA

V oblačnosti ship tracks jsou zaznamenávány větší počty kapiček vody než v okolní oblačnosti, jejich průměr je ale o něco menší. Důsledkem toho oblačnost udrží více vody, která však nevypadává v podobě srážek, kvůli výše zmíněnému menšímu poloměru kapek. Rovněž se zvyšuje její jas a odrazivost slunečního záření (zejména v blízké infračervené části spektra, kde jsou lépe odlišitelné od ostatní oblačnosti), což má pak podle vědců chladící účinek na naše klima (ale velmi malý), na rozdíl od vypouštěného oxidu uhličitého.

Příhodné podmínky pro tvorbu tohoto úkazu jsou v oblastech kolem rozsáhlých tlakových výší. Zde se většinou nachází stabilní vzduchová hmota, která zamezí přílišnému promíchávání částic unikajících z komínů, a ty se drží pod hranicí teplotní inverze, často zde přítomné. V našich podmínkách by se zřejmě pak mohlo jednat o situaci, kdy jsou měřeny vysoké koncentrace znečišťujících polutantů.

Ship tracks
Oblačnost ship tracks v okolí západního pobřeží Severní Ameriky z 15. ledna 2013, zdroj: NASA
Encyklopedie

Encyklopedie počasí

Přečtěte si další články z naší rozsáhlé encyklopedie počasí, která shrnuje poznatky o meteorologii a počasí. Pochopíte řadu základních meteorologických prvků a způsob vytváření předpovědí počasí.