Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: V noci hlavně na jih dorazí déšť, někde i zabouří

Tlaková výše a její počasí

Aktuálně se ocitáme již ve čtvrtém ročním období tohoto roku, a tím je podzim. Někdo si tuto periodu spojuje se sychravými rány, deštivými dny a padajícím listím, optimista dá přednost babímu létu, pro které je nejpříhodnější tlaková výše nacházející se v oblasti Středomoří a k nám tak může proudit teplý vzduch z jihu až jihozápadu. Princip fungování tlakové výše popisuje tento článek.

Tlaková výše oblačnost
Ukázkový příklad rozpuštěné oblačnosti v anticykloně jižně od Austrálie, zdroj: Wikipedia

Tlaková výše nebo také anticyklona je označení pro oblast s vyšším tlakem vzduchu, která má alespoň jednu uzavřenou izobaru (čára spojující body se stejným tlakem vzduchu) na synoptické mapě. Pokud je v dané lokalitě vyšší tlak, ale izobara uzavřená není, hovoříme o hřebenu vysokého tlaku vzduchu. Ve směru od centra tlak vzduchu klesá. Typické jsou i sesedavé pohyby, které tlačí adiabaticky se oteplující vzduchové částice ve vertikálním směru k zemskému povrchu, kde se rozbíhají do všech stran v horizontálním směru. Vítr v tlakové výši proudí na severní polokouli ve směru hodinových ručiček díky Coriolisově síle, na jižní polokouli je tomu naopak, vždy směrem k jejímu okraji. Pro její popis se používá u nás písmena V (výše) a například v Německu a Británii H (hoch, high). Na Zemi můžeme najít několik oblastí, kde se vyskytuje anticyklona téměř celoročně (pro nás je asi nejdůležitější Azorská tlaková výše), a jinde jde zase o sezonní záležitost (zejména velmi chladné prostory v zimním období jako například Sibiřská tlaková výše, kde byl také naměřen nejvyšší tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře). Anticyklony můžeme také dělit podle toho, v jakých výškách se ještě anticyklonálně projevují na nízkou, střední či vysokou.

Tlaková výše proudění
Proudění vzduchu při zemi kolem anticyklony (H) a cyklony (L) na severní polokouli, zdroj: Wikipedia

Počasí v anticyklonách

Pro přibližnou typizaci počasí v tlakové výši budeme dále uvažovat její centrální část, protože v jejich okrajových částech, kde může sousedit s tlakovou níží, již panují jiné počasové podmínky. Dost záleží na tom jak je anticyklona vyvinutá, jaké je roční období, specifika reliéfu nebo třeba i vzduchová hmota ve které se nachází. Obecně jsou v teplejší polovině roku anticyklony většinou nositelem pěkného počasí. Zmíněné sesedavé pohyby v jejím centru vedou k rozpouštění oblačnosti a slunečnému teplému počasí. V anticyklonách se většinou setkáváme také se slabším větrem. V chladné části se můžeme setkat v okolí středu se dvěma typy počasí. První je charakteristické málo oblačnou oblohou a nočním radiačním ochlazováním s výslednými velmi nízkými minimálními teplotami, které mohou být podle vzduchové hmoty i rekordní. Častá je také tvorba rosy v ranních hodinách. Jestliže radiační ochlazování může trvat dostatečnou dobu, navíc je téměř bezvětří a relativně vysoká vlhkost u země, nastává druhý ráz počasí, jenž není příliš vhodný pro náš organismus, jelikož při něm vznikají inverze a radiační mlhy (někdy i celodenní) nebo je zataženo nízkou vrstevnatou oblačností. Pod touto pokličkou pak rostou koncentrace smogových částic a nám se hůř dýchá. Naopak na horách v těchto obdobích vládne slunečné a poměrně teplé počasí s teplotami paradoxně převyšujícími ty v nižších polohách, kde se hromadí těžší studený vzduch, jenž zde sesednul.

Počasí během tlakové výše
Typické anticyklonální počasí na jaře (22.05.2011)

Počasí během tlakové výše
nižších polohách jsou na podzim časté mlhy či nízká vrstevnatá oblačnost způsobená anticyklonálním počasím (19.10.2013), autor: Kuba.T
Encyklopedie

Encyklopedie počasí

Přečtěte si další články z naší rozsáhlé encyklopedie počasí, která shrnuje poznatky o meteorologii a počasí. Pochopíte řadu základních meteorologických prvků a způsob vytváření předpovědí počasí.