Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Během dne málo srážek, další dorazí na část území večer

Vznik a pohyb blesku

Velmi nebezpečným projevem bouřek je blesk. Příčinou blesku mezi oblakem (resp. částicemi ledu a vody) a zemí je vyrovnání záporného náboje bouřkového oblaku s kladným nábojem povrchu země. Blesk samozřejmě může vznikat i mezi jednotlivými částmi oblaků nebo vzácně mezi oblakem a volnou atmosférou. Bleskový výboj z oblaku do země se skládá z několika částí.

Vůdčí výboj
Nejdříve vznikne tzv. vůdčí výboj. Ten postupuje ze základny oblaku k zemi po jednotlivých krocích rychlostí kolem 200 km/s. Při svém postupu se vůdčí výboj opakovaně přibližně po 50 m zastavuje (na desítky mikrosekund). To má za následek, že se nám vůdčí výboj jeví kostrbatě a přerušovaně. Tento zvláštní pohyb výboje je způsoben poklesem intenzity elektrického pole pod určitou kritickou hranici. Pohyb se opět obnoví poté, co elektrické pole vzroste.

Vstřícný výboj
Jakmile se dostane vůdčí výboj téměř k zemi, začne proti němu od vyvýšeného předmětu (vysílače, domu, stromu) stoupat vstřícný výboj.

Zpětný výboj
Vůdčí a vstřícný výboj se spojí a dojde k uzavření kanálu (obvodu). Tak vznikne vodivý kanál mezi zemí a oblakem. V tomto kanálu (o šířce několik centimetrů) se začne směrem vzhůru šířit zpětný výboj. To je nejviditelnější část blesku, kterou protéká proud o několika tisících ampér. Rychlost postupu dosahuje až 20 000 km/s. Současně vzniká tlaková vlna, jejíž projev je označován jako hrom (je způsoben náhlým zvýšením teploty vzduchu - v hlavním kanálu teplota dosahuje až 30 000 °C). Po zpětném výboji následují v hlavním kanálu další silné výboje (v průměru tři až pět). Tento jev vnímáme jako blikání blesku.

Blesk
Fotografie blesku Zdroj: Wikipedia

Encyklopedie

Encyklopedie počasí

Přečtěte si další články z naší rozsáhlé encyklopedie počasí, která shrnuje poznatky o meteorologii a počasí. Pochopíte řadu základních meteorologických prvků a způsob vytváření předpovědí počasí.