Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Na obloze jen vysoká oblačnost

Amazonie v plamenech, situace byla ovšem ještě horší v minulosti

Jižní části Amazonie v Brazílii zachvátily v posledních dnech rozsáhlé požáry. Vůbec nejhorší je situace v brazilském státě Amazonas. Zde města zahalil hustý dým a požáry spálily rozsáhlé části deštného pralesa. Jak moc je ovšem situace katastrofální? V Brazílii se pravidelně od července do října vyskytuje suché období s malým množstvím srážek. V tomto období se pravidelně v deštných pralesích vyskytují lesní požáry, neboť zde není tolik srážek, aby je zastavily. Způsobují je nejčastěji farmáři, kteří je rozdělávají. Část požárů způsobí také blesky (jižní Amerika je místem s velmi vysokým počtem blesků a bouřky se zde vyskytují téměř každý den). V letošním roce bylo zatím v Brazílii zaznamenáno 75 000 požárů, v minulém roce to bylo za stejné období jen 40 000. Jedná se tak meziročně o významný nárůst. Pokud se ovšem podíváme do delší historie, zjistíme, že v roce 2010 a především kolem roku 2004 byla situace o poznání horší. Tehdy bylo zaznamenáno ještě více požárů. To se projevilo na nárůstu oxidu uhličitého, který se během požárů dostává do atmosféry. Zatímco letos se oxidu uhličitého v jižní Americe dostalo do atmosféry kolem 200 megatun, v roce 2004 to bylo přes 400 megatun (obr 1.).

Požáry
Obr. 1: Množství oxidu uhličitého (v megatunách) uvolněného do atmosféry (za období od 1. ledna do 21. srpna) v jižní Americe v jednotlivých letech za posledních 17 let, zdroj: BBC

Také data NASA potvrzují, že aktuální množství požárů je v Amazonii za posledních 15 let průměrné (v nejhůře zasaženém státě Amazonas je ovšem nadprůměrné).

V současné době jsou požáry hlášeny nejen v jižní Americe, ale také například v jižní Africe (obr. 2). V těchto oblastech se ovšem vyskytují každoročně. Velkou část zasažené plochy tvoří savany, kde jsou požáry pro přírodu prospěšné (v deštných pralesích ovšem nikoliv). Pro Amazonii je mnohem větším nebezpečím úmyslné odlesňování a zmenšování plochy pralesa, než samotné požáry. Bohužel ekonomické zájmy v posledních letech v Brazílii vítězí nad ochranou přírody. Likvidace deštného pralesa probíhá již několik let a současné požáry na ni jen upozorňují širokou veřejnost. Samotné uhašení požárů dlouhodobé problémy pralesa nevyřeší. Uhašením požárů spíše jen opadne zájem veřejnosti o dané téma, ale deštné pralesy budou dále trpět.

Požáry
Obr. 2: Na mapě jsou oranžovými tečkami označeny aktivní požáry v posledních dnech v jižní Americe a Africe, zdroj: NASA