Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Mírné oteplení, ráno často nízká oblačnost, která se během dne bude rozpouštět

Terénní průzkum u nás potvrdil hned dvě tornáda v sobotu, třetí řádilo jen kousek od hranic v Rakousku

V sobotu se u nás vyskytovaly bouřky (některé z nich přerostly i do menších supercel). Hned na dvou místech při nich způsobil i rozsáhlejší škody silný vítr. Po detailním prozkoumání oblastí se nyní ukázalo, že v obou oblastech řádilo slabé tornádo.

První tornádo se ve 13:15 vyskytlo v obci Lubná nedaleko Poličky. Přestože se jednalo o slabé tornádo, zanechalo za sebou škody - hlavně na střechách několika domů (vytrhalo střešní tašky a lidem na zahradách odnášelo zahradní domky). Podle průzkumu ČHMÚ urazilo tornádo dráhu cca 500 m. Shozené těžké tašky ze střechy v menší míře jsou podle metodiky Mezinárodní Fujitovy stupnice hodnoceny silou IF1-, tedy rychlostí větru kolem 128 km/h.

Tornádo
Dráha tornáda v obci Lubná, zdroj: chmi.cz

Druhé tornádo bylo potvrzeno v obci Nejepín (okres Havlíčkův Brod). Dráha tornáda byla podle CTRA odhadnuta na 750 až 1000 m s tím, že vržené části plechové střechy místní stodoly byly mrštěny i o několik stovek metrů dále a byly doslova zabodány v řepkovém poli s viditelnou rotační dráhou dopadu. Tornádo během svého postupu měnilo intenzitu a není vyloučeno, že ke kontaktu se zemí docházelo přerušovaně. Tornádo v obci vyvrátilo i několik stromů a do korun stromu vrhlo trampolínu. Jeho intenzita byla podobná jako v obci Lubná.

Tornádo
Dráha tornáda v obci Nejepín, zdroj: facebook.com

Tornádo
Daleko odnesená střecha v obci Nejepín po tornádu, zdroj: facebook.com

Tornádo
Vyvrácené stromy a tornádem odnesená trampolína do korun stromů v obci Nejepín, zdroj: facebook.com

Další tornádo se v sobotu vyskytlo nedaleko našich hranic v Rakousku. V obci Oberfladnitz (jen 15 km od Znojma) lidem poškodilo střechy a vyvracelo stromy. Na rozdíl od těch v Česku se toto tornádo přímo podařilo vyfotografovat. Intenzity však dosáhlo podobné jako na našem území.

Tornádo
Sobotní tornádo v obci Oberfladnitz v Rakousku, zdroj: facebook.com

Tak vysoký počet tornád v jeden den v naší oblasti je neobvyklý. Naštěstí se jednalo jen o slabá tornáda a většinu škod už se podařilo opravit.