Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno s letními teplotami

Zásady ochrany osobních údajů v aplikacích

Zde si můžete přečíst informace o tom, jaké data mobilní aplikace In-počasí pro iOS, Android a Facebook shromažďuje a pro co je používáme. Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují, jak naše aplikace In-počasí používá, zpracovává a uchovává vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám také poskytují všechny potřebné informace v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ("GDPR").

V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou použity následující definice. "Společnost" nebo "my" znamená InMeteo, s.r.o., společnost se sídlem Kotíkovská 1268/75 Plzeň 323 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni. "Uživatel" nebo "vy" znamená osobu, společnost nebo instituci, která používá naši aplikaci In-počasí.

Naše společnost zpracovává osobní údaje, které jsou uvedeny níže. Tyto informace se používají výhradně za účelem poskytování kvalitnějších služeb. Osobní informace neprodáváme jiným subjektům a ani je nijak nevyužíváme k reklamním účelům.

Osobní údaje, které zpracováváme

Lokace

Pokud aplikaci In-počasí udělíte přístup k vaší aktuální poloze, naše společnost použije vaši polohu k získání údajů o počasí a zobrazení předpovědi počasí pro vaši polohu. Abychom vám mohli poskytnout předpověď počasí pro vaši polohu, musíme shromažďovat a používat informace o vaší aktuální poloze. Vezměte prosím na vědomí, že pokud chcete použít widget s vaším aktuálním umístěním, musíte povolit přístup k údajům o poloze na pozadí systému. Tyto informace používáme k aktualizaci polohy ve widgetu.

Pokud si již nepřejete sdílet svou polohu s naší společností, můžete změnit nastavení v naší aplikaci nebo nám nedovolit používat vaši aktuální polohu, když naše aplikace tyto informace vyžaduje.

Seznam aplikací

Widgety aplikace In-počasí na Android při nastavení získávají seznam aplikací nainstalovaných na telefonu. Díky tomu si můžete nastavit, jaké aplikace chcete z widgetu otevírat. Seznam aplikací není předáván na naše servery a nijak ho nezpracováváme.

Záznamy o využívání aplikace

K analýze využití aplikace In-počasí používáme nástroje Google Analytics a Firebase. Tyto nástroje shromažďují informace o tom, která data jsou nejoblíbenější, odkud pocházejí uživatelé či chyby, ke kterým dochází během používání aplikace In-počasí. Tyto data jsou zcela anonymizována a není možné pomocí nich identifikovat konkrétního uživatele. Data sbíráme s cílem zlepšování kvality a stability aplikace.

Kontaktní formulář

Pokud kontaktujete společnost In-počasí prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, vaše kontaktní informace budou uloženy v emailovém klientovi. Pokud chcete, aby vaše dříve zaslané zprávy byly odstraněny, můžete o to požádat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kdo může přistoupit k osobním údajům

Omezujeme přístup k osobním údajům o vás na zaměstnance, dodavatele a poskytovatele služeb, o nichž se domníváme, že k nim potřebují přístup, aby vám mohli poskytovat produkty nebo služby nebo aby mohli vykonávat svou práci.

Naše společnost má fyzické, elektronické a procedurální záruky, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly předpisům na ochranu vašich osobních údajů. Přístup do našich databází omezujeme pouze na oprávněné osoby.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro legitimní účely tak, abychom mohli aplikaci dále vylepšovat.

Vaše práva

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte k dispozici následující práva podle GDPR:

1) Právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR)
2) Právo na opravu (článek 16 GDPR)
3) Právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
4) Právo na zrušení (článek 17 GDPR)
5) Právo na omezení zpracování (článek 18f GDPR)
6) Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)

Osobní informace z vašeho profilu na In-počasí můžete smazat na stránce profil (jde o data získaná při vyplňování vašeho profilu a při přihlášení na naše stránky z Facebooku). Za účelem uplatnění ostatních práv (zejména z mobilních aplikací In-počasí) nás prosím kontaktujte na adrese info@in-pocasi.eu.

Dotazy

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@in-pocasi.eu.