Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Odpoledne další srážky, hladiny řek na severu Čech budou stoupat

Předpověď počasí Španělsko

Vyberte si lokalitu ve státě Španělsko, pro kterou chcete zobrazit předpověď počasí (v katalogu jsou na výběr ta nejčastěji navštěvovaná místa):

Jiné místo ve státě Španělsko

Podnebí Španělska

Španělsko zaujímá rozlehlé území na Pyrenejském poloostrově. Klima tak významně ovlivňuje to, jakou oblast navštívíte. Můžeme zde rozlišit tři typy podnebí, a to kontinentální, oceánické a středomořské.

Kontinentální podnebí

Kontinentální podnebí převládá na většině španělského území (např. v okolí Madridu). Typické jsou pro něj velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí a málo srážek. Roční úhrn srážek se vesměs pohybuje jen mezi 300 a 640 mm. V řadě oblastí je tak značné sucho, hlavně v létě a je zde vysoké riziko požárů. Pro léto jsou typické časté vlny veder, při kterých teploty překračují i 40 °C. Vůbec nejvyšší teplota v historii Španělska byla naměřena na jihu u města Córdoba. Zde v červenci roku 2017 teplota vystoupila na 47,3 °C.

Oceánské podnebí

Oceánské podnebí převažuje na severu země v oblasti táhnoucí se od Pyrenejí k severozápadní části poloostrova. Atlantik do těchto oblastí přináší dostatek srážek. Vegetace je zde tak mnohem bohatší než ve vnitrozemí. Zimy jsou zde mírné a léta nejsou tak horká jako ve zbytku Španělska. Nejdeštivějším obdobím je podzim (říjen až prosinec) a nejsušším měsícem je červenec.

Středomořské podnebí

Oblast se středomořským podnebím se nachází přibližně od Andaluské nížiny podél jižního a východního pobřeží k Pyrenejím, a to na přímořské straně pohoří lemujících pobřeží. Léta jsou zde suchá, srážky se zde vyskytují častěji až na konci podzimu a v zimě. Rozdíly teplot mezi dnem a nocí jsou nižší než ve vnitrozemí. Do této oblasti se nejčastěji jezdí k moři. Teplota moře zde v létě přesahuje většinou 23 °C. Paradoxně na jihu u města Malága je Středozemní moře chladnější než na severu u Barcelony nebo Valencie. Na jihu ho totiž ovlivňují proudy z Atlantiku. Na severu tak často teplota moře ve vrcholném létě přesahuje 25 °C, zatímco na jihu se drží kolem 22 °C.