Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Dnes pozor na silné bouřky, hlavně přívalové srážky mohou působit škody - sledujeme on-line

Předpověď počasí Španělsko

Vyberte si lokalitu ve státě Španělsko, pro kterou chcete zobrazit předpověď počasí (v katalogu jsou na výběr ta nejčastěji navštěvovaná místa):

Jiné místo ve státě Španělsko

Podnebí Španělska

Španělsko zaujímá rozlehlé území na Pyrenejském poloostrově. Klima tak významně ovlivňuje to, jakou oblast navštívíte. Můžeme zde rozlišit tři typy podnebí, a to kontinentální, oceánické a středomořské.

Kontinentální podnebí

Kontinentální podnebí převládá na většině španělského území (např. v okolí Madridu). Typické jsou pro něj velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí a málo srážek. Roční úhrn srážek se vesměs pohybuje jen mezi 300 a 640 mm. V řadě oblastí je tak značné sucho, hlavně v létě a je zde vysoké riziko požárů. Pro léto jsou typické časté vlny veder, při kterých teploty překračují i 40 °C. Vůbec nejvyšší teplota v historii Španělska byla naměřena na jihu u města Córdoba. Zde v červenci roku 2017 teplota vystoupila na 47,3 °C.

Oceánské podnebí

Oceánské podnebí převažuje na severu země v oblasti táhnoucí se od Pyrenejí k severozápadní části poloostrova. Atlantik do těchto oblastí přináší dostatek srážek. Vegetace je zde tak mnohem bohatší než ve vnitrozemí. Zimy jsou zde mírné a léta nejsou tak horká jako ve zbytku Španělska. Nejdeštivějším obdobím je podzim (říjen až prosinec) a nejsušším měsícem je červenec.

Středomořské podnebí

Oblast se středomořským podnebím se nachází přibližně od Andaluské nížiny podél jižního a východního pobřeží k Pyrenejím, a to na přímořské straně pohoří lemujících pobřeží. Léta jsou zde suchá, srážky se zde vyskytují častěji až na konci podzimu a v zimě. Rozdíly teplot mezi dnem a nocí jsou nižší než ve vnitrozemí. Do této oblasti se nejčastěji jezdí k moři. Teplota moře zde v létě přesahuje většinou 23 °C. Paradoxně na jihu u města Malága je Středozemní moře chladnější než na severu u Barcelony nebo Valencie. Na jihu ho totiž ovlivňují proudy z Atlantiku. Na severu tak často teplota moře ve vrcholném létě přesahuje 25 °C, zatímco na jihu se drží kolem 22 °C.