Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Odpoledne opět přeháňky nebo bouřky, ojediněle s přívalovými srážkami

Kroupy - vznik, velikost, rekordy

Včera se přes sever Libereckého kraje přehnala silná bouřka, která přinesla do některých oblastí třícentimetrové kroupy. Takto velké kroupy se u nás vyskytují jen zřídka a jsou k nim zapotřebí velmi silné bouřky.

Velikost krup
Průměr krup se pohybuje zpravidla od 5 mm do 5 cm (menší kroupy jsou označovány jako krupky). Největší přesně změřená kroupa spadla 3. září roku 1970 v USA v Kansasu. Její průměr dosáhl 7 cm a váha 766 g. Mnohem závažnější krupobití bylo ovšem pozorováno 30. dubna 1988 v Indii. Kroupy o velikosti grapefruitu si vyžádaly 246 obětí. Závažné bylo i krupobití v Bangladéši 14. dubna 1986. Kroupy o váze kolem 1 kg si vyžádaly 96 obětí.

Jak kroupy v bouřkovém oblaku vznikají?
Kroupy se vyskytují v souvislosti s bouřkovými oblaky. V nich se srážky před pádem na zem vždy po nějakou dobu pohybují směrem nahoru a dolů (díky vzestupným a sestupným proudům uvnitř oblaku). Ledové částice z horních částí oblaku, které se spojují, se dostávají do nižších částí oblaku a namrzají na nich přechlazené vodní kapky. Silný výstupný proud od země je potom opět vynese do vyšších částí oblaku. Zvětšují se (přidávají na sebe další ledové částice) a opět klesají. Tento proces se opakuje mnohonásobně. Vznikají tak jednotlivé vrstvy kroupy. Vytvoření krup trvá nejméně hodinu (proto je krupobití pozorováno až po určité době po vzniku bouřky). Podrobnější informace najdete v článku Jak vznikají v bouřkových oblacích kroupy?.

Průhlednost krup
Ani průhlednost kroupy není náhodná. Vrstvy čirého ledu se tvoří v nižších částech oblaku, kde je teplota těsně pod bodem mrazu a kapky jsou zde větší. Naopak ve vyšších částech oblaku se kapky zmenšují a teplota rychle klesá. Mrznutí je tak rychlé, že se mezi namrzající kapky dostávají bubliny vzduchu a led je neprůhledný.

Vznik velkých krup
Předpokladem pro vznik velkých krup je silný výstupný proud vzduchu od země, který tvoří bouřkový oblak cumulonimbus. Tento proud musí být natolik silný, aby udržel kroupy v oblaku co nejdéle. Kroupy totiž z oblaku začínají vypadávat až v okamžiku, kdy jejich hmotnost je natolik veliká, že už je výstupný proud v oblaku nemůže udržet. Pokud je tedy výstupný proud slabý, kroupy vypadávají z oblaku brzy a před dopadem na zem s velkou pravděpodobností roztají. Udržet se dokážou jen v chladném vzduchu (slabá krupobití při vpádech chladného vzduchu od severozápadu zpravidla na začátku jara).

Jak poznat příchod krupobití?
Na radarových snímcích ho lze poznat dle odrazivosti nad 60 dBZ (bílá barva na radarovém snímku). Při pozorování bouřky v přírodě nám může být nápovědou zelenavé zbarvení základny oblaku. Krupobití mívá jen krátké trvání a vyskytuje se v místě výstupného proudu do bouřky. V ostatních částech bouřky jen vydatně prší.

Kroupy
Schéma vzniku krup v bouřkovém oblaku

Další informace o bouřkách: Vznik a pohyb blesku, Co ovlivňuje vznik silných bouřek? a Bouřka nebo jen přeháňka?
Encyklopedie

Encyklopedie počasí

Přečtěte si další články z naší rozsáhlé encyklopedie počasí, která shrnuje poznatky o meteorologii a počasí. Pochopíte řadu základních meteorologických prvků a způsob vytváření předpovědí počasí.