Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Také dnes bude větrno, ale vítr již bude o poznání slabší než včera

Kvalita ovzduší Plzeň

Prohlédněte si údaje o kvalitě ovzduší v lokalitě Plzeň. Posuzování kvality ovzduší je rozděleno podle jednotlivých veličin (PM10, NO2 atd.). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny. Data jsou měřena na stanicích ČHMÚ a jsou získáváná ze systému ISKO.

Kvalita ovzduší - Plzeň - střed

Čas měření Celková kvalita PM10 O3 NO2 SO2
22.10.2021 05:00
Velmi dobrá
Velmi dobrá
Nedostupná
Velmi dobrá
Velmi dobrá
22.10.2021 04:00
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
22.10.2021 03:00
Velmi dobrá
Velmi dobrá
Nedostupná
Velmi dobrá
Velmi dobrá
22.10.2021 02:00
Velmi dobrá
Velmi dobrá
Nedostupná
Velmi dobrá
Velmi dobrá
22.10.2021 01:00
Velmi dobrá
Velmi dobrá
Nedostupná
Velmi dobrá
Velmi dobrá

Níže umístěná tabulka zobrazuje údaje před 24 hodinami (včerejší den pro srovnání).

Čas měření Celková kvalita PM10 O3 NO2 SO2
21.10.2021 06:00
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná

Kvalita ovzduší - Plzeň - Lochotín

Čas měření Celková kvalita PM10 O3 NO2 SO2
22.10.2021 05:00
Dobrá
Velmi dobrá
Dobrá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
22.10.2021 04:00
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
22.10.2021 03:00
Dobrá
Velmi dobrá
Dobrá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
22.10.2021 02:00
Uspokojivá
Velmi dobrá
Uspokojivá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
22.10.2021 01:00
Dobrá
Velmi dobrá
Dobrá
Velmi dobrá
Velmi dobrá

Níže umístěná tabulka zobrazuje údaje před 24 hodinami (včerejší den pro srovnání).

Čas měření Celková kvalita PM10 O3 NO2 SO2
21.10.2021 06:00
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná

Kvalita ovzduší - Plzeň - Slovany

Čas měření Celková kvalita PM10 O3 NO2 SO2
22.10.2021 05:00
Dobrá
Velmi dobrá
Dobrá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
22.10.2021 04:00
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
22.10.2021 03:00
Uspokojivá
Velmi dobrá
Uspokojivá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
22.10.2021 02:00
Uspokojivá
Velmi dobrá
Uspokojivá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
22.10.2021 01:00
Uspokojivá
Velmi dobrá
Uspokojivá
Nedostupná
Nedostupná

Níže umístěná tabulka zobrazuje údaje před 24 hodinami (včerejší den pro srovnání).

Čas měření Celková kvalita PM10 O3 NO2 SO2
21.10.2021 06:00
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná
Nedostupná

Mapa stanic

Prohlédněte si údaje o kvalitě ovzduší v lokalitě Plzeň. Posuzování kvality ovzduší je rozděleno podle jednotlivých veličin (PM10, NO2 atd.). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny. Data jsou měřena na stanicích ČHMÚ a jsou získáváná ze systému ISKO.

Popis dat

Kvalita ovzduší pro jednotlivé látky je určována podle AQI (air quality index, Wikipedia). Výhodou indexu a jeho slovního popisu je, že není nutné sledovat a porovnávat konkrétní číselné hodnoty. Hladina s označením Velmi dobrá a Dobrá je považována za standard, kdy znečištění ovzduší nemá žádný vliv na lidský organismus. Data jsou měřena stanicemi ČHMÚ.

Hladina AQI Popis
Velmi dobrá
1 Dosažené hodnoty nepředstavují žádné nebezpečí.
Dobrá
2 Dosažené hodnoty nepředstavují žádné nebezpečí pro většinu lidí, zdravotní problémy mohou mít jen neobvykle citliví lidé.
Uspokojivá
3 Citliví lidé mohou pociťovat zdravotní problémy, pro zbytek populace dosažené hodnoty nepředstavují nebezpečí.
Zhoršená
4 Všichni lidé mohou pociťovat lehké zdravotní problémy (zejména při delším pobytu venku). Citliví lidé mohou pociťovat závažnější zdravotní problémy a měli by omezit pobyt venku.
Špatná
5 Všichni lidé mohou pociťovat i závažnější zdravotní problémy (zejména při delším pobytu venku). Citliví lidé by se měli vyvarovat pobytu venku, ostatní by ho měli omezit.
Velmi špatná
6 Všichni lidé mohou pociťovat i závažnější zdravotní problémy (i při kratším pobytu venku). Všichni by se měli vyvarovat pobytu venku.

Konkrétní dopady na lidský organismus se liší dle dané látky v ovzduší.

Informace o znečisťujících látkách a jejich vlivu na lidský organismus najdete v níže uvedeném článku.

Zněčištění ovzduší

Přehled látek, které způsobují znečištění ovzduší

Vzduch, který je pro náš život naprosto nezbytným, často znečišťuje celou řadou látek, které vznikají většinou během procesů spalování, případně v těžkém průmyslu. Škodlivých látek se lidskou činností uvolňuje do vzduchu celá řada.