Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a místy letní den, noc na zítřek ale bude chladná

Kvalita ovzduší Dolní Zálezly

Prohlédněte si údaje o kvalitě ovzduší v lokalitě Dolní Zálezly. Posuzování kvality ovzduší je rozděleno podle jednotlivých veličin (PM10, NO2 atd.). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny. Data jsou měřena na stanicích ČHMÚ a jsou získáváná ze systému ISKO.

Kvalita ovzduší - Ústí nad Labem - město

Čas měření Celková kvalita PM10 O3 NO2 SO2
25.07.2024 14:00
Velmi dobrá
Velmi dobrá
Nedostupná
Velmi dobrá
Nedostupná
25.07.2024 13:00
Velmi dobrá
Velmi dobrá
Nedostupná
Velmi dobrá
Nedostupná
25.07.2024 12:00
Velmi dobrá
Velmi dobrá
Nedostupná
Velmi dobrá
Nedostupná
25.07.2024 11:00
Velmi dobrá
Velmi dobrá
Nedostupná
Velmi dobrá
Nedostupná
25.07.2024 10:00
Dobrá
Dobrá
Nedostupná
Velmi dobrá
Nedostupná

Níže umístěná tabulka zobrazuje údaje před 24 hodinami (včerejší den pro srovnání).

Čas měření Celková kvalita PM10 O3 NO2 SO2
24.07.2024 15:00
Velmi dobrá
Velmi dobrá
Nedostupná
Velmi dobrá
Nedostupná

Kvalita ovzduší - Ústí nad Labem - Kočkov

Čas měření Celková kvalita PM10 O3 NO2 SO2
25.07.2024 14:00
Uspokojivá
Velmi dobrá
Uspokojivá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
25.07.2024 13:00
Uspokojivá
Velmi dobrá
Uspokojivá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
25.07.2024 12:00
Uspokojivá
Velmi dobrá
Uspokojivá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
25.07.2024 11:00
Dobrá
Velmi dobrá
Dobrá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
25.07.2024 10:00
Dobrá
Velmi dobrá
Dobrá
Velmi dobrá
Velmi dobrá

Níže umístěná tabulka zobrazuje údaje před 24 hodinami (včerejší den pro srovnání).

Čas měření Celková kvalita PM10 O3 NO2 SO2
24.07.2024 15:00
Uspokojivá
Velmi dobrá
Uspokojivá
Velmi dobrá
Velmi dobrá

Mapa stanic

Prohlédněte si údaje o kvalitě ovzduší v lokalitě Dolní Zálezly. Posuzování kvality ovzduší je rozděleno podle jednotlivých veličin (PM10, NO2 atd.). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny. Data jsou měřena na stanicích ČHMÚ a jsou získáváná ze systému ISKO.

Popis dat

Kvalita ovzduší pro jednotlivé látky je určována podle AQI (air quality index, Wikipedia). Výhodou indexu a jeho slovního popisu je, že není nutné sledovat a porovnávat konkrétní číselné hodnoty. Hladina s označením Velmi dobrá a Dobrá je považována za standard, kdy znečištění ovzduší nemá žádný vliv na lidský organismus. Data jsou měřena stanicemi ČHMÚ.

Hladina AQI Popis
Velmi dobrá
1 Dosažené hodnoty nepředstavují žádné nebezpečí.
Dobrá
2 Dosažené hodnoty nepředstavují žádné nebezpečí pro většinu lidí, zdravotní problémy mohou mít jen neobvykle citliví lidé.
Uspokojivá
3 Citliví lidé mohou pociťovat zdravotní problémy, pro zbytek populace dosažené hodnoty nepředstavují nebezpečí.
Zhoršená
4 Všichni lidé mohou pociťovat lehké zdravotní problémy (zejména při delším pobytu venku). Citliví lidé mohou pociťovat závažnější zdravotní problémy a měli by omezit pobyt venku.
Špatná
5 Všichni lidé mohou pociťovat i závažnější zdravotní problémy (zejména při delším pobytu venku). Citliví lidé by se měli vyvarovat pobytu venku, ostatní by ho měli omezit.
Velmi špatná
6 Všichni lidé mohou pociťovat i závažnější zdravotní problémy (i při kratším pobytu venku). Všichni by se měli vyvarovat pobytu venku.

Konkrétní dopady na lidský organismus se liší dle dané látky v ovzduší.

Informace o znečisťujících látkách a jejich vlivu na lidský organismus najdete v níže uvedeném článku.

Zněčištění ovzduší

Přehled látek, které způsobují znečištění ovzduší

Vzduch, který je pro náš život naprosto nezbytným, často znečišťuje celou řadou látek, které vznikají většinou během procesů spalování, případně v těžkém průmyslu. Škodlivých látek se lidskou činností uvolňuje do vzduchu celá řada.