Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Většinou slunečno a teplo, kromě západu ale větrno

Články

Ilustrační obrázek

Koncentrace metanu výrazně narůstají, zesiluje se tím skleníkový efekt

Metan je jedním z nejvýznamnějších skleníkových plynů, jejichž koncentrace v atmosféře narůstá z důvodů lidské činnosti. Zatímco v minulosti se hlavní pozornost veřejnosti tradičně soustředila k oxidu uhličitému, poslední vývoj ukazuje, že i metan si zaslouží větší pozornost.

Ilustrační obrázek

Novověk provázela malá doba ledová, vyznačovala se tuhými zimami

Ačkoliv jde o všeobecně poměrně známý výkyv klimatu, při podrobnějším pohledu zjistíme, že jeho výše zmíněné časové vymezení není úplně správné. Rekonstrukcí historických teplotních řad z celé Země zjistíme, že nejchladnější období se totiž vyskytla v různých částí světa v různou dobu.

Ilustrační obrázek

Počty zaznamenaných hurikánů v Atlantiku narůstají, z části díky kvalitnějším pozorováním

Na přelomu léta a podzimu v Atlantiku každý rok vrcholí hurikánová sezona. V posledních letech se při jejím vyhodnocování často objevují informace o rekordech jak v počtu hurikánů, tak jejich intenzitě. Například předminulá sezona z roku 2020 přinesla 30 pojmenovaných bouří, což bylo nejvíce za dobu pozorování.

Ilustrační obrázek

V historii se klima Země dramaticky měnilo i během pár let

Klima naší planety se vlivem přirozených příčin mění od pradávna. Většinou se tyto změny odehrávají v časovém měřítku tisíců let a víc, příkladem mohou být doby ledové, jejichž příchod ovlivňují dlouholeté cykly orbitálních parametrů Země.

Ilustrační obrázek

Střídání dob ledových ovlivňují astronomické faktory, v budoucnu planetu čekají další doby ledové

Střídání dob ledových a meziledových podle Milankoviče souvisí s astronomickými faktory působícími na naše klima, primárně pak se změnou tří tzv. orbitálních parametrů Země. Jde jednak o sklon rotační osy, který kolísá mezi 22,1 ° a 24,5° k oběžné dráze kolem Slunce, a trvá kolem 41 tisíce let.

Ilustrační obrázek

Vliv větrných elektráren na počasí a klima, místně ovlivní teplotu i vítr

Jak na základě pozorování, tak na základě modelování lze konstatovat, že rozsáhlé větrné parky mírně ovlivňují místní klima. Na základě dostupných studií lze vymezit dvě základní oblasti, kde je vliv hmatatelný – teplota vzduchu a vítr.

Ilustrační obrázek

Jak u nás vypadala doba ledová? V zimě běžně -30 °C, v létě většinou do 15 °C

Poslední doba ledová skončila zhruba před 10 tisíci lety, kdy došlo k přechodu lidí od primitivních lovců a sběračů k pokročilejší společnosti usedlé, jejíž hospodářství je založeno na zemědělství. Od té doby zažívá naše planeta poměrně teplé období.

Ilustrační obrázek

Kam kráčíš, klima?

Za pár týdnů uplyne už 6 let od dojednání tzv. Pařížské klimatické dohody. Jejím cílem je omezit emise skleníkových plynů v atmosféře tak, aby nárůst globální (tedy celosvětové) teploty vzduchu zůstal výrazně pod úrovní 2 °C ve srovnání s teplotou před začátkem průmyslové revoluce.

Ilustrační obrázek

Vliv slunečních cyklů na klima je jen minimální, současné globální oteplování nezpůsobují

Slunce je motorem veškerého dění v naší atmosféře. Díky jeho energii vypadá počasí a klima tak, jak ho známe. Toto množství energie, které k nám od Slunce přichází, ale není v průběhu času konstantní. Mění se, a délka i doba opakování jednotlivých změn se poněkud liší.